Com treball

Quan es posi en contacte amb mi vaig a avaluar les seves necessitats i li cotizaremos un preu.
Vostè em va a lliurar el text a traduir, ja sigui per correu electrònic o en persona.
Llavors jo procediré a traduir el projecte.
Llavors vaig a convertir la traducció en el termini establert i li enviarem una factura.